1 2 3

Κλιματισμός

Ιδιαίτερα ανεπτυγμένες εφαρμογές σε κτίρια γραφείων, ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανίες, αλλά και σε σπίτια (συστήματα δροσισμού, fan coils κτλ) είναι μερικές από τις εφαρμογές του κλιματισμού στην εποχή μας.

Η εταιρεία μας ξεκινώντας από την αρχική μελέτη και φτάνοντας μέχρι και το στάδιο της παράδοσης του συστήματος είναι σε θέση να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει κεντρικά συστήματα κλιματισμού με αεραγωγούς, ημικεντρικά συστήματα με fan coils, vrv και κεντρικά συστήματα νερού.