1 2 3

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσεις – Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσεις – Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Σε κάθε αγοραπωλησία ή ενοικίαση ακινήτου είναι απαραίτητη η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.). Ως Μηχανολόγοι πιστοποιημένοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές είμαστε σε θέση να σας εκδόσουμε το Ενεργειακό Πιστοποιητικό κατόπιν επισκέψεώς μας στο ακίνητό σας.

Μέσω του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης αποτυπώνεται η Ενεργειακή Κλάση του ακινήτου. Οι ενεργειακές κλάσεις είναι εννέα κατηγοριών (από Α+ έως και Η). Α+ είναι τα σπίτια πολύ υψηλής ενεργειακής κλάσης (άριστη θερμομόνωση, σύγχρονα συστήματα εναλλακτικής θέρμανσης, ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης κτλ). Η ενεργειακή επιθεώρηση συνοδεύεται και από προτεινόμενες ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί ο πελάτης ώστε να βελτιώσει την ενεργειακή κλάση του ακινήτου του και ως εκ τούτου και το κόστος λειτουργίας του.

Η έκδοση ΠΕΑ απαιτείται σε όλα τα ακίνητα άνω των 50m2 ως εξής:

- Για όλα τα νέα και ριζικώς ανακαινιζόμενα

- Για όλα τα υφιστάμενα (από 09.01.2011) προς πώληση είτε προς ενοικίαση

- Για όλα τα ακίνητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον».

Δεν απαιτείται έκδοση ΠΕΑ στις εξής περιπτώσεις:

- Για κτήριο (ενιαίο ή τμήμα του) με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τμ (πχ ένα διαμέρισμα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τμ)

- Για κτήρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).

2. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.).

3. Δήλωση και κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογίου.

4. Αρχιτεκτονικά σχέδια (κάτοψη).

5. Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια (θέρμανσης), εάν υπάρχουν.

6. Μελέτη θερμομόνωσης (εάν υπάρχει).

7. Τοπογραφικό σχέδιο.

8. Φύλλο συντήρησης λέβητα.

9. Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας.

Κόστος

Το καθορισμένο σύστημα ελάχιστων νόμιμων αμοιβών απο το ΥΠΕΚΑ για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης σε κτήρια από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, έχει ως εξής:

Για οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας:

- Για κτήρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικίες), όταν η ενεργειακή επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτηρίου η αμοιβή για ενεργειακή επιθεώρηση καθορίζεται σε 1,0 ευρώ ανά τ.μ. (ελάχιστη 200 ευρώ).

- Για κτήρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικίες), όταν η ενεργειακή επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτηρίου (ξεχωριστή ιδιοκτησία) η αμοιβή για ενεργειακή επιθεώρηση καθορίζεται σε 2,0 ευρώ ανά τ.μ. (ελάχιστη 150 ευρώ).

- Για μονοκατοικία η αμοιβή για ενεργειακή επιθεώρηση καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ. (ελάχιστη 200 ευρώ).

- Για κτήρια ή τμήματα κτηρίων όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας:

Εως 1000 τ.μ., η αμοιβή για ενεργειακή επιθεώρηση, καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. (ελάχιστη 300 ευρώ).

Άνω των 1000 τ.μ., η αμοιβή για ενεργειακή επιθεώρηση καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ., για τα πρώτα 1000 τ.μ. και 1,5 ευρώ ανά περαιτέρω τ.μ.

Σε όλες τις ανωτέρω τιμές το γραφείο μας κάνει σημαντικές εκπτώσεις κατόπιν επικοινωνίας με τον ενδιαφέρομενο.