1 2 3

Γενικά

Σήμερα, η εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι αρκετή ως λύση σε συστήματα θέρμανσης εάν ταυτοχρόνως δεν συνοδεύεται και από συστήματα που προσδίδουν μεγαλύτερη άνεση και ποιότητα ζωής.

Έτσι λοιπόν όσον αφορά το πεδίο της κεντρικής θέρμανσης κτιρίων, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, αλλά και η αυτονομία. Η εμπειρία μας σε διαχειρίσεις κτιρίων μας έχει καταδείξει τόσο τη σύγχρονη ανάγκη για αυτονομία όσο και για εξ’ ολοκλήρου αποδέσμευση από την κεντρική θέρμανση (μηδενισμός παγίων).

Οι μέθοδοι ποικίλουν και μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε:

Εξοικονόμησης ενέργειας σε κεντρικά συστήματα θέρμανσης
Εξοικονόμησης ενέργειας και αυτονόμησης θέρμανσης

Η εξοικονόμηση ενέργειας σε κεντρικά συστήματα θέρμανσης μπορεί να υποκατηγοριοποιηθεί σε:

Ελεγκτής αντιστάθμισης
Μετατροπή του καύσιμου μέσου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο
Λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών
Λέβητες συμπυκνώσεως

Η εξοικονόμηση ενέργειας και αυτονόμησης θέρμανσης είναι λύση που προορίζεται για μεμονωμένα διαμερίσματα κυρίως. Οι ατομικοί λέβητες και οι αντλίες αέρα-νερού είναι οι διατάξεις μέσω των οποίων επιτυγχάνουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Οι ατομικοί λέβητες μπορουν να διακριθούν σε λέβητες αερίου και λέβητες ηλεκτρισμού. Τα κλειδιά της εξοικονόμησης είναι η διαστασιολόγηση των μηχανημάτων βάσει των αναγκών του κάθε σπιτιού, αλλά και οι σύγχρονοι αυτοματισμοί που διακρίνουν τα εν λόγω μηχανήματα.
Στις άνωθι μεθόδους αυτονόμησης θέρμανσης ο χρήστης εκτός από την αποδέσμευσή του από τις δαπάνες της κεντρικής θέρμανσης, αποδεσμεύεται πλήρως και από τις καταναλώσεις παγίου.