1 2 3

Καπνοδόχοι

Από τις πρώτες μας εργασίες σε λεβητοστάσια διαπιστώσαμε ότι το σύστημα απαγωγής των καυσαερίων (καπναγωγός-καπνοδόχος) είναι μείζονος σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του λέβητα. Ιδιαίτερα στους σύγχρονους λέβητες, στους οποίους έχουμε έντονες υγροποιήσεις των καυσαερίων, η καπνοδόχος σωστής διατομής και ενδεικνυόμενου υλικού αποτελεί τη σίγουρη λύση για να επιτύχουμε το βέλτιστο της απόδοσης. Μελετημένες καπνοδόχοι διπλών ανοξείδωτων τοιχωμάτων και κατάλληλης διάστασης δίνουν τέλος στα προβλήματα των υγροποιήσεων και του θορύβου, ενώ η άψογη γεωμετρία τους βελτιστοποιεί τη λειτουργία του λέβητα διευκολύνοντας την απαγωγή των καυσαερίων. Επικοινωνήστε μαζί μας για να γνωρίσετε τις εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές μας από το στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας και του σχεδιασμού μέχρι και την παράδοση του συστήματος.