1 2 3

Ηλιακή Ενέργεια

Τα συστήματα ηλιακής ενέργειας έχουν εφαρμογή σε παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, παραγωγή νερού για θέρμανση και συστήματα συμπαραγωγής τόσο για νερό χρήσης όσο και για θέρμανσης. Ιδιαίτερα τα συστήματα ηλιακής ενέργειας, επειδή τις περισσότερες φορές δεν αποτελούν αυτόνομες εγκαταστάσεις αλλά συνεργαζόμενες με εγκαταστάσεις λεβήτων ή αντλιών θερμότητας, απαιτούν ιδιαίτερη περίπτωση σχεδιασμού και μελέτης. Οι αυτοματισμοί, ο τρόπος λειτουργίας, η βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης είναι το ζητούμενα στον σχεδιασμό. Επιλεκτικοί συλλέκτες ή συλλέκτες κενού αξιοποιούν τη δωρεάν και άφθονη ενέργεια του ήλιου. Οι εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας αποτελούν τις πιο σύγχρονες τάσεις σήμερα. Η εταιρεία μας σχεδιάζει ολοκληρωμένα συστήματα και απολύτως λειτουργικά προς το χρήστη υποσχόμενοι εξαιρετικά μεγάλες εξοικονομήσεις καυσίμου έως και 30%.